Včlanitev v Slovenski avtomobilski grozd – december 2005

Od decembra 2005 dalje je Siliko uradni član združenja ACS – Slovenskega avtomobilskega grozda, ki povezuje slovenska podjetja, katera se ukvarjajo s proizvodnjo avtomobilskih komponent. Siliko je nedvomno eno teh podjetij, saj že več let delež prodaje avtomobilski industriji presega 50% celotne prodaje, zato menimo, da je včlanitev v združenje pravilen korak na poti k nadaljnjemu uspešnemu poslovanju na področju avtomobilske industrije.

13. decembra 2005 je podjetje Siliko s podpisom notarske pristopne pogodbe uradno postalo član Slovenskega avtomobilskega grozda.

Slovenski avtomobilski grozd –GIZ ACS (Automotive Cluster of Slovenia) je gospodarsko interesno združenje slovenskih dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil. ACS v svoji mreži povezuje slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo avtomobilskih komponent znotraj različnih panog dejavnosti (kovinska industrija, strojna, metalurška, gumarska, kemijska in tekstilna industrija, elektro- in elektronska industrija, industrija transportnih sredstev).

Hkrati povezuje tudi izvajalce raziskovalnih, razvojnih, proizvodnih in drugih storitev, ki razvijajo in proizvajajo izdelke in storitve za avtomobilsko industrijo. Ena od glavnih prednosti članstva je skupni nastop pri vključevanju na svetovni trg industrije motornih vozil – s skupno promocijo in z izdelki višje tehnološke zahtevnosti. V ta namen ACS tudi pospešuje učinkovitost poslovanja članov z ustreznimi raziskavami in povezovanjem s strokovnimi razvojnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini.

V podjetju Siliko izvozimo 60% vse proizvodnje, od tega 95% v Nemčijo, predvsem dobaviteljem nemške avtomobilske industrije. že večlet delež prodaje avtomobilski industriji znaša večkot 50 % celotnih prihodkov od prodaje. V letu 2005 je ta delež znašal približno 60 % vse prodaje, kar je nekaj več kot 1 milijardo SIT.

Glede na našo usmeritev v proizvodnjo gumi-tehničnih izdelkov za avtomobilsko industrijo menimo, da je včlanitev v združenje ACS pravilen korak na poti k uspešnemu vključevanju na svetovni avtomobilski trg in k nadaljnjemu uspešnemu poslovanju na tako zahtevnem tržišču, kot je prav avtomobilska industrija.

slovenski_avtomobilski_grozd_acs