Razvoj zmesi in mešalnica

Razvoj materialov sledi osnovni usmeritvi podjetja Siliko, d. o. o., da strankam zagotavlja celovite razvojne rešitve od ideje do izdelka. To pomeni, da se v procesu razvoja izdelka celovito prouči tudi izbrane materiale, tako elastomerne kot polimerne materiale in kovine. V primeru identificiranih možnih sinergij med materialom in geometrijo izdelka oziroma v primeru zahtevnih izdelkov, ko na trgu dobavljivi materiali ne dosegajo želenih lastnosti, Siliko ob podpori zunanjih partnerjev ter dobaviteljev razvije material z optimalnimi lastnostmi.

PREDNOSTNA PODROČJA RAZVOJA ELASTOMERNIH MATERIALOV

Z uporabo lastnih mešalnih kapacitet tako Siliko, d. o. o., ponuja elastomerne materiale na osnovi kavčukov EPDM, SBR, NR, AEM, CR, ECO, NBR, IR in HNBR. Mogoča je proizvodnja prototipnih količin elastomernih zmesi v laboratorijskem mikserju in produkcijske količine zmesi.

Poleg aplikativnega vidika razvoja pa poteka tudi razvoj na področju bazičnih mehanskih in kemijskih lastnosti elastomernih materialov. S podporo lastnega laboratorija in prototipne enote za pripravo materialov ter v sodelovanju z zunanjimi partnerji in dobavitelji se ugotavljajo povezave med sestavo materialov – predelovalnimi ter funkcionalnimi lastnostmi izdelkov. Pridobljeno znanje omogoča, da Siliko, d. o. o., strankam ponudi optimalne rešitve tako z vidika oblike in materiala kot stroškov.