Logistika in e-tehnologija

Z uporabo najsodobnejše digitalne komunikacije in e-tehnologij dosegamo visoko učinkovitost tako za nas kot tudi za naše partnerje.

Skupaj z IT-strokovnjaki smo dosegli izredno transparentnost in fleksibilnost vseh procesov.

 • Celotno poslovanje podjetja je vodeno prek integriranega ERP-sistema
 • Pravočasnost in načrtovanje, podprto s sistemom:
  • ERP (Enterprise Resource Planning), JIT (Just In Time) in
  • MRP (Material Resource Planning)
 • Sledljivost in transparentnost celotnega procesa
 • Preko 4.000 sistematično urejenih regalnih mest
 • Elektronska izmenjava podatkov prek fleksibilnih in varnih transportnih linij (EDI)
  • OFTP, OFTP2, VPN, HTTPS, upravljani varni e-mail kanali
  • Uporaba mednarodnih logističnih standardov VDA, XML, EDIFACT in GTL ter 1D- in 2D-črtnih kod