Siliko med 500 najhitreje rastočimi podjetji v Evropi – marec 2007

Podjetje Siliko je na lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij v Evropi zasedlo zavidljivo 245. mesto. Pred Silikom so se od slovenskih podjetij višje uvrstila le še 3 druga podjetja, na čelu s trgovsko družbo Tuš d.o.o.

Lestvico »Evropskih 500« pripravlja belgijska neprofitna organizacija od leta 1996 dalje. Na lestvico so vključena javna in zasebna evropska podjetja. Pogoj za udeležbo je ustanovitev pred letom 2003 in vsaj 50 zaposlenih v letu 2005 in ne več kot 5.000 zaposlenih v letu 2002. Rast podjetij se meri s t.i. Birchovim indeksom, ki med drugim upošteva rast prometa in število zaposlenih v zadnjih treh letih.

Na lestvici lahko sodelujejo le podjetja s sedežem v Evropi. Na tokratni lestvici so vključena podjetja iz 28-ih evropskih držav (25 držav iz EU, plus švica, Islandija in Norveška).

Med slovenskimi družbami se je na lestvico poleg Silika uvrstilo le še 8 drugih podjetij. Geografsko glede na število uvrščenih podjetij na lestvici najvišje mesto zaseda Nemčija (21% vseh uvrščenih najhitreje rastočih podjetij ima sedež v Nemčiji), sledita pa ji Velika Britanija in Francija. Glede na panogo dejavnosti uvrščena podjetja največ delujejo na področju IT – informacijske tehnologije (23%), ostali sektorji pa so večinoma precej izenačeni in pokrivajo od 3 do 7%.

Lestvica »Evropskih 500« prikazuje in združuje podjetja, ki so gibalo razvoja in predvsem kreatorji novih delovnih mest. Podjetja, ki so na letošnji lestvici, so v zadnjih treh letih skupaj ustvarila skoraj 150.000 novih delovnih mest.