Pridobitev certifikata ISO TS 16949 – januar 2006

Januarja 2006 smo pridobili potrdilo o ustreznosti podjetja glede na zahteve avtomobilskega standarda ISO/TS 16949. S tem je podjetje potrdilo  usmeritev k doseganju kakovosti, ter si hkrati odprlo dodatne možnosti za prodor na zahteven avtomobilski trg.

Slovenska avtomobilska industrija je tradicionalno izvozno usmerjena in danes deluje po avtomobilskih standardih, kot so QS 9000, VDA 6.1, EAQF in ISO/TS 16949, ki so priznani  v EU in na globalnem svetovnem trgu. Osnovna struktura standarda ISO/TS 16949 se navezuje na sistem vodenja kakovosti ISO 9001, ki pa je nadgrajen s posebnimi zahtevami avtomobilske industrije.

Siliko že več let ustvarja več kot 50% celotnih prihodkov s prodajo izdelkov za avtomobilsko industrijo. V skladu s strateško usmeritvijo podjetja, da se tudi v prihodnosti aktivno uveljavlja kot kredibilen partner na zahtevnem mednarodnem avtomobilskem trgu je bila pridobitev certifikata ISO/TS 16949 postavljena kot eden glavnih strateških ciljev podjetja.

Certifikacijsko presojo so konec novembra 2005 za TÜV Süd Germany izvajali predstavniki certifikacijskega organa TÜV Bayern Sava d.o.o. Certifikacijski postopek bo zaključen z uradno izdajo certifikata v marcu 2006.

Skladno s specifikami standarda ISO/TS 16949 so vse poslovne in proizvodne funkcije v podjetju certificirane po ISO TS 16949, razen orodjarne, ki ne more biti certificirana po ISO/TS 16949 in je zato je certificirana po ISO 9001.

Pridobitev certifikata v SILIKO pomeni potrditev dolgoročne usmerjenosti podjetja k čim višji stopnji kakovosti. Hkrati se s certifikacijo podjetja po ISO/TS odpirajo dodatne možnosti za prodor na zahteven avtomobilski trg z novimi partnerji, omogoča pa tudi ohranitev in potrditev obstoječih projektov.