Zgodovina

1984199320032013
Začetki družbe Siliko segajo v leto 1984, ko je sedanji direktor Janez Koprivec sam sestavil prvi stroj za brizganje gume in se je poleg redne službe začel ukvarjati še z obrtjo. Trdo delo in naložbe v nove proizvodne zmogljivosti ter tehnološke izboljšave so omogočili obstoj in razvoj podjetja, ki se je leta 1993 po prehodu v tržno gospodarstvo preoblikovalo iz obrti v družbo z omejeno odgovornostjo.
Največji preskok in hitra rast podjetja se je začela v letu 1993 z izgradnjo novih prostorov in intenzivnim vlaganjem sredstev v sodobne avtomatizirane brizgalne stroje ter obdelovalne stroje v orodjarni.
Z intenzivnim vlaganjem sredstev v sodobne avtomatizirane brizgalne stroje ter obdelovalne stroje v orodjarni se je pričela hitra rast podjetja. Kakovostni izdelki in predvsem celovita storitev od idejne zasnove do končne serijske proizvodnje so zagotavljali zadovoljstvo zahtevnih kupcev, tudi s področja nemške avtomobilske industrije, ki tudi danes ostaja glavno tržišče podjetja.
Vedno večje povpraševanje je zahtevalo širitev proizvodnih kapacitet. Na prvotni lokaciji v Brezju pri Dobrovi nadaljnja širitev ni bila možna, zato se je podjetje v letu 2003 odločilo za investicijo v nov poslovni objekt na novi lokaciji in odkupilo prostore podjetja Jutranjka v Sevnici. V Siliko PE Sevnica tako danes poteka intenzivna serijska proizvodnja.
Zaradi vse večje zahtevnosti projektov se je v letu 2013 tudi matično podjetje preselilo v nove prostore, in sicer na Vrhniko, kjer delujeta Razvojni center in Uprava. Danes je družba srednje veliko podjetje z več kot 250 zaposlenimi in eden najpomembnejših razvojnih dobaviteljev in proizvajalcev brizganih tehničnih izdelkov, v osrednji Evropi.

SILIKO_zgodovina_1984-2013