Sistemi kakovosti

Kakovost izdelkov in spremljajočih storitev je naše glavno vodilo v vseh fazah poslovnega in proizvodnega procesa.

Skrb za izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev je naša trajna zaveza in stalnica v našem poslovanju. S sistemom kakovosti stremimo k optimiziranju vseh procesov v podjetju, z nenehnim vrednotenjem učinkov ter morebitnimi korektivnimi in preventivnimi ukrepi pa stremimo k vedno novim izboljšavam.

Izpolnjujemo zahteve standardov ISO 9001 ter avtomobilskega standarda ISO TS 16949. Skladno s specifikami standarda ISO/TS 16949 so vse poslovne in proizvodne funkcije v podjetju certificirane po ISO TS 16949, razen orodjarne, ki ne more biti certificirana po ISO/TS 16949 in je zato certificirana po ISO 9001.

S politiko poslovanja, skladnega z okoljem, v katerem delujemo, smo se zavezali k skrbi za čim manjše obremenjevanje okolja, kar potrjujemo tudi s pridobitvijo standarda ISO 14001. Tako med drugim skrbimo za varčno porabo energije z energetsko varčnimi stroji, ogrevanjem proizvodnih prostorov z izmenjevalci toplega zraka in zaprtim sistemom kroženja hladilne vode v proizvodnji.

 

CERTIFIKATI

 

POLITIKE PODJETJA

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANAJA Z OKOLJEM
POLITIKA VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU
POLITIKA SKLADNOSTI S KONKURENČNIM PRAVOM
ISO 9001 VRH - ENG ISO 9001 VRH - DEU ISO 9001 VRH - SLO ISO 9001 PES - ENG ISO 9001 PES - DEU ISO 9001 PES - SLO ISO 14001 VRH PES - ENG ISO 14001 VRH PES - DEU ISO 14001 VRH PES - SLO ISO 16949 VRH - ENG ISO 16949 VRH - DEU ISO 16949 VRH - SLO ISO 16949 VRH - ENG ISO 16949 VRH - DEU ISO 16949 VRH - SLO ISO 16949 PES - ENG ISO 16949 PES - DEU ISO 16949 PES - SLO