Praksa in štipendiranje

V podjetju vsa leta delovanja intenzivno vlagamo v mlade in obetavne kadre.

Skladno s tem omogočamo tudi štipendiranja mladih, in sicer predvsem za profile:

  • Orodjar
  • Strojni tehnik
  • Tehnik mehatronike
  • Inženir strojništva ali diplomirani inženir strojništva
  • Inženir mehatronike ali diplomirani inženir mehatronike
  • Druga izobrazba tehnične smeri

Pogoj za odobritev štipendije je predhodno opravljanje študentskega dela ali obvezne prakse pri nas v podjetju. Še pred odobritvijo štipendiranja namreč želimo spoznati vaše delovne navade, že osvojena znanja in motivacijo. Poleg tega tako tudi vi spoznate podjetje, oddelke in področja dela.