>   Tehnološko dovršen material in racionalna proizvodnja