>   Široka paleta rešitev s kombinacijami različnih materialov
>   Optimalne proizvodne rešitve, glede na Vašo potrebo
>   Predobdelava in poobdelava kosov »v hiši«