>   Celovita podpora kupcu s pomočjo lastnih orodij in opreme
>   Kratki roki dobav in optimizacije orodij s pomočjo »tehnikuma«
>   Visoka stopnja fleksibilnosti v razvojni in proizvodni fazi