Gradnja razvojnega centra Siliko – 2012/13

Podjetje Siliko d.o.o. je jasno usmerjeno v razvoj in modernizacijo ter najvišjo stopnjo kakovosti izdelkov. Skladno s tem je bila v podjetju sprejeta strateška odločitev za postavitev Razvojnega centra na Vrhniki.

V razvojnem centru bodo delovali: razvojni oddelek, konstrukcija in orodjarna z najsodobnejšo strojno in programsko opremo, prototipni oddelek, sodoben laboratorij ter uprava podjetja. V letu 2014 je planirana tudi izgradnja mešalnice zmesi z laboratorijem. Razvojni center bo opremljen z najsodobnejšo tehnološko opremo, ki bo omogočila celovito storitev od idejne zasnove do industrializacije različnih produktov in RR projektov. Tako sodobnega in celovitega obrata za ozko tehnološko področje izdelkov iz elastomerov in plastike v Sloveniji in tudi v širšem okolju v takšni obliki še ni. Gre za inovativen pristop, ki pomeni konkurenčno prednost, s čimer načrtujemo tehnološki preskok in postopno realizacijo naše vizije – postati razvojni Full Service Supplier, predvsem za avtomobilsko industrijo.

Podjetje je za ta namen v letu 2012 kupilo prostore nekdanje tovarne Industrija usnja Vrhnika (IUV).

Razvojni center bo predvidoma končan sredi leta 2013, nabava tehnološke opreme pa bo postopoma potekala tekom leta 2013 in del leta 2014.

V centru bomo potrebovali nove strokovne kadre, in sicer predvsem iz orodjarske stroke (orodjarji, CNC operaterji, programerji), konstruktorji orodij in konstruktorji izdelkov, tehnologi, projektni vodje s strojniškimi znanji ter drugi podobni strokovni profili. Skupaj je predvidenih 25 novih zaposlitev.

Projekt energetske prenove Upravne stavbe je sofinanciran s strani podjetja PETROL – Energija za življenje –  v okviru Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Nova tehnološka oprema Razvojnega centra je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR.