Gazela 2004 – oktober 2004

Podjetje Siliko je na lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – gazel – v letu 2004 zasedlo 23. mesto. S tem je še izboljšalo mesto iz prejšnjega leta, ko je bilo po podatkih Ajpesa – Agencije za javnopravne podatke in evidence Slovenije – 28. najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji.

Lestvico pripravlja Agencija glede na indeks čistih prihodkov v zadnjih petih letih. Za leto 2004 so med 39 000 slovenskimi gospodarskimi družbami lestvico najboljših določili glede na indeks prodaje v letih 2003/1998 in pogojem vsaj 50 milijonov tolarjev čistih prihodkov iz prodaje v letu 1998 ter pozitivnim poslovnim rezultatom v letu 2003.

V Siliko se je vrednost prodaje glede na indeks čistih prihodkov v letih od 1998 do 2003 povečala za 9,4 krat oziroma za več kot 800%, hkrati pa smo zaposlili tudi 33 novih delavcev.

Na dosežene poslovne rezultate, hitro rast podjetja in nova delovna mesta smo ponosni, vendar pa je to le motivacija za nadaljnje delo in usmeritev k doseganju poslovne odličnosti.

gazela 2004