Razvoj in raziskave

Glavna naloga razvojnega oddelka je, da razvije tehnično izvedljiv koncept, tj. tehnično rešitev, in pripravi kompletno tehnično dokumentacijo. Pri tem morajo biti izpolnjene funkcijske zahteve izdelka, kar zadeva obvladovanje kakovosti, stroškov in časovnih rokov.

V PROCESU NASTAJANJA IZDELKA SE IZVAJAJO NASLEDNJE RAZVOJNE AKTIVNOSTI

Proces nastajanja izdelka je usmerjen k cilju, da zagotovimo končne izdelke v zahtevani količini in kakovosti ter s tem zadovoljimo naše kupce.

 

SILIKO_diagram_razvoj_procesa_SL